عکس منتشر شده از سربازان ایرانی در حال درست کردن کباب با گروه جیش العدل!

10255086_420655251404867_2157761250891684844_o

10255086_420655251404867_2157761250891684844_o