فاطمه هاشمی: پدرم می گفت به اصلاحات نياز داريم

دوران پسا هاشمي شايد عنوان برنامه‌اي بود كه روز گذشته سازمان جوانان مجمع نيروهاي خط امام برگزار كرد. در اين نشست فاطمه هاشمی، سيد هادي خامنه‌اي، فرشاد مومني و… به بررسي آينده ايران و سياست منهاي آيت‌الله هاشمي از زواياي مختلف پرداختند.
سيدهادي خامنه‌اي: هاشمي براي ترجمه كتاب فلسطين شكنجه شد

سيد هادي خامنه‌اي، دبيركل مجمع نيروهاي خط امام با با بيان اينكه بعد از وفات امام حادثه درگذشت هاشمي مصيبتي بود كه بر سر همه ما آوار شد، اظهار داشت: از سال ١٣٤١ در فعاليت‌ها و حوادث به ياد نمي‌آورم جايي را كه نام هاشمي‌رفسنجاني در آن غايب باشد. وي با بيان اينكه امام و هاشمي به عنوان نخستين و دومين نفر نسبت به اسراييل و فلسطين حساس بودند گفت: امام مي‌گفتند بزرگ‌ترين وصيت من براي اسلام اسراييل است و نفر دوم هم آقاي هاشمي بود كه ترجمه كتاب سرگذشت فلسطين هزينه سنگيني را براي ايشان در زندان به وجود آورد.

هاشمي: سنگ صبور همه بود
فاطمه هاشمي ‌رفسنجاني، عضو موسس حزب اعتدال و توسعه و دختر آيت‌الله هاشمي هم در اين نشست با بيان اينكه پدرم همواره بر انتخاب تصميم‌هاي عقلاني تاكيد داشت، گفت: ايشان هميشه تذكر مي‌دادند كه از خودبيني، خودخواهي و خود رايي دوري كنيد. وي افزود: اميدواري و خوش‌بيني پدرم مثال زدني بود چه آنكه هيچ‌وقت نااميدي را در هيچ برهه‌اي در وجود او نديدم. فاطمه هاشمي تاكيد كرد: هاشمي كه سنگ صبور همه بود خودش هيچ سنگ صبوري نداشت. حالا كه به دست‌نوشته‌هايش مراجعه مي‌كنم مي‌بينم چه زجري مي‌كشيد اما دم بر نمي‌آورد. وي ادامه داد: ايشان هيچ‌وقت از شكنجه‌هاي‌شان براي‌مان نمي‌گفتند اما يك بار تعريف مي‌كردند كه به خاطر مقدمه كتاب سرگذشت فلسطين از سر شب تا صبح آنچنان شكنجه شدند كه امكان ايستاده نماز خواندن را نداشتند.
فرزند آيت‌الله هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه آيت‌الله هاشمي معتقد به سازندگي كشور بود، اظهار داشت: ايشان بر اساس اعتقادش سعي مي‌كرد بدون تنش به فعاليت‌هايش ادامه دهد. وي افزود: هاشمي يك فرد نبود، يك جريان و تفكر بود. حتي نسبت به جامعه جهاني نگاه داشت. ضمن اينكه به اصول اعتقاد داشت، مدام مي‌گفت نياز به اصلاحات داريم. وي ادامه داد: پدرم وقتي هجمه ‌ها تشديد مي‌شد مي‌گفت بايد در صحنه بمانيم تا به اهداف‌مان برسيم و براي آن هزينه دادن هم زيباست. فاطمه هاشمي در پايان خاطرنشان كرد: آيت‌الله هاشمي حاضر بود آبرويش را بگذارد اما خواسته‌هاي جامعه برآورده شود. وي در پايان سخنانش گفت: پدرم انقلاب را الگويي مي‌دانست كه بر پايه تفكر مردمي و منش اسلامي بايد به دنيا ارايه شود اما در سال‌هاي اخير از سرمايه‌هايي كه در كشور هدر مي‌رفت غمگين بود.

 

مومني: هاشمي به سازمان گفت تا خدا را نشناخته‌ايد دست به اسلحه نبريد
فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه سخنران ديگر اين برنامه بود. مومني با بيان خاطره‌اي از آيت‌الله هاشمي گفت: سال ٥٦ يا ٥٧ كه آقاي هاشمي از زندان آزاد شدند از طرف مجاهدين خلق پيغام رسيد كه هاشمي بايد بايكوت شوداما گفتيم مهم‌ترين كار اين است كه بيشتر به ديدارش برويم. نخستين ديدارم با او اينطور اتفاق افتاد. با دوستي كه كار مسلحانه مي‌كرد به ديدار هاشمي رفتم. دوست‌مان پرسيدند كه نظر امام درباره مبارزه مسلحانه چيست. هاشمي گفت امام و همراهان‌شان آن را تخطئه نمي‌كنند اما تشويق هم نمي‌كنند. آن دوست‌مان پرسيد مارا راهنمايي راهبردي كنيد. ايشان گفتند اگر به خاطر خدا بودن است پس تا خدا را كامل نشناختيد دست به اسلحه نبريد. وي افزود: برخي حتي در ديانت هاشمي ترديد مي‌كردند در حالي كه در مورد آيت‌الله منتظري و ديگر افراد اين اشتباهات را تكرار كرده بوديم اما سوال من اين است چه زماني مي‌خواهيم از اين اشتباهات درس بگيريم؟!
مومني ادامه داد: هيچ كسي ادعا ندارد كه آيت‌الله هاشمي در مسير مديريتي خود اشتباه نكرد اما هاشمي مروت داشت تا جايي كه پس از قطعنامه ٥٩٨ از امام خواست تا همه مسووليت‌ها را به گردن بگيرد و حاضر بود اعدام شود. وي افزود: خيلي‌ها كم آوردند و رفتند اما هاشمي ناجوانمردي ديد و ماند و لب به شكوه هم باز نكرد.  اين استاد دانشگاه ادامه داد: كساني كه بلدند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند در زمان امام هم بودند كه مي‌گفتند بايد با طيف بازرگان برخورد كندچرا كه اينها با شما هم مخالفند و امام پاسخ داد كه من كه جزو اصول دين نيستم. وي در پايان گفت: به هر اندازه كه خود را ارادتمند به فردي مي‌دانيم به همان اندازه براي خودمان مسووليت تعريف كنيم بايد جاي خالي‌اش را پر كنيم و انديشه‌اش را ادامه دهيم.