لاریجانی بار دیگر رئیس مجلس شد

علی لاریجانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برای هفتمین بار به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

 

علی لاریجانی نماینده مردم قم  به ریاست مجلس شورای اسلامی در سومین سال مجلس نهم انتخاب شد.

علی لاریجانی در مجلس هشتم نیز ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و در دوسال اخیر مجلس نهم نیز قوه مقننه را ریاست کرد.

بر این اساس لاریجانی از مجموع 264 رای با 187 رای به عنوان رئیس مجلس نهم در سال سوم برگزیده شد.

همچنین احمد بخشایش 32 رای و بیرانوند 26 رای کسب کردند.

19نماینده نیز رای سفید دادند.

علی لاریجانی در مجلس هشتم نیز ریاست مجلس را بر عهده داشت و در سومین سال مجلس نهم به ریاست مجلس برگزیده شد.

محمد حسن ابوترابی فرد، محمدرضا باهنر و الیاس نادران سه نامزد برای تصدی نواب رئیس هستند.