ممنوعیت برگزاری هرگونه جشن پیروزی در فضاهای باز

خبرگزاری ایرنا: رئیس ستاد انتخاباتی روحانی تاکید کرد: اعلام زودهنگام نتیجه، برگزاری جشن پیروزی قبل از اعلام نتیجه و در فضای باز ممنوع است.

متن نامه محمد شریعتمداری به ستادهای سراسر کشور:
معاونين محترم، روساى محترم ستادهاى اقشارى و روساى محترم ستادهاى استانى
سلام عليكم

حسب اعلام وزارت كشور، اعلام زودهنگام نتايج انتخابات و برگزارى مراسم جشن پيروزى قبل از اعلام رسمى بر خلاف قانون است. همچنين برگزارى جنش پيروزى از سوى ستادها در مكان هاى محصور و با اخذ مجوز امكانپذير است.

انشاالله همه عزيزان و ستادهاى نامزدهای ما همان طور كه تا كنون نمونه قانونمدارى و رعايت موازين اخلاقى بوده اند در اين خصوص هم توجه لازم مبذول دارند.