مهدی هاشمی به زندان بازگشت

مهدی هاشمی که در روز فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مرخصی آمده بود تا در مراسم ختم و تشییع پدر بزرگوارش شرکت کند، با اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت.