مهناز افشار در دوران دبیرستان!/عکس

سال ٧٥ دبيرستان محمودزاده ميدان منيريه تهران

100423_962