نام نمايندگانی که پول گرفته‌اند را نداده‌اند

5

نام نمايندگانی که پول گرفته‌اند را نداده‌اند

.

وي در خصوص اينكه اين ليست هم‌اينك در دست چه كساني است، اظهار داشت: احتمالا اين ليست اسامي در دست كميسيون اصل 90 است.

عضو هيات نظارت بر نمايندگان از عدم دريافت ليست اسامي نمايندگاني كه از سعيد مرتضوي پول و هديه دريافت كرده‌اند، خبر داد.

عوض حيدرپور در گفت‌وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا هيات نظارت بر نمايندگان ليست اسامي نمايندگاني كه از سعيد مرتضوي پول و هديه گرفته‌اند را دريافت كرده است، گفت: هنوز اين ليست به ما داده نشده است.

وي در خصوص اينكه اين ليست هم‌اينك در دست چه كساني است، اظهار داشت: احتمالا اين ليست اسامي در دست كميسيون اصل 90 است.

نماينده مردم شهرضا و دهاقان در پاسخ به اين سوال كه آيا هيات نظارت بر نمايندگان برنامه‌يي براي رسيدگي به اين مساله ندارد، تصريح كرد: بايد در اين رابطه‌ جلسه‌اي در هيات نظارت برگزار شود اما هنوز اين بحث در جلسات هفتگي هيات نظارت كه چهارشنبه برگزار مي‌شود، مطرح نشده است.

حيدرپور از احضار مجدد علي مطهري به دادگاه اعلام بي‌اطلاعي كرد و افزود: براساس قانون اگر قوه قضاييه بخواهد عليه نمايندگان اعلام جرم كند بايد از هيات نظارت بر نمايندگان نظرخواهي كند.

عضو كميسيون امنيت ملي ادامه داد: زماني كه دادستاني عليه آقاي مطهري اعلام جرم كرد، بر اساس روند و عرف قانوني عمل نشد و وقتي هم اين مساله در هيات نظارت بر نمايندگان مورد بررسي قرار گرفت، ما به اين نتيجه رسيديم كه نطق آقاي مطهري بر اساس قانون بوده است.
اخبار سیاسی – ایلنا