نمایندگان ایران و آمریکا در نشست اخیر در ژنو پیرامون عراق گفتگو کردند

2333080_959

روزنامه المشرق عراق در مطلبی مدعی شد: مذاکرات اخیر نمایندگان ایران و آمریکا در ژنو با هدف دستیابی توافق سیاسی در قبال موضوع عراق و در صدر آن مسئله نخست وزیری و توافق بر سر پرونده های سیاسی و امنیتی این کشور بود.

این روزنامه در ادامه مدعی شد: پس از اینکه تهران در جریان مذاکرات با واشنگتن تاکید کرده که آنچه در نهایت مهم به شمار می رود، ثبات عراق و حمایت از اقشار مختلف این کشور است و ایران اصراری بر تعیین شخصیتی برای نخست وزیری عراق ندارد، گشایشی در موضوع نخست وزیری پدید آمده است.