هدف احمدی نژاد از درخواست مناظره با روحانی چیست؟شما نظر بدهید

images
محمود احمدی نژاد دزر نامه ای خطاب به حسن روحانی وی را به مناظره فراخوانده است.

به نظر شما هدف احمدی نژاد از این اقدام چیست؟

دیدگاه خود را در قالب کامنت بنویسید.