گزارش پنتاگون درباره حضور نظامی های ایرانی در عراق

گزارش پنتاگون درباره حظور نظامی های ایرانی در عراق
گزارش پنتاگون درباره حظور نظامی های ایرانی در عراق
برخی از افراد سپاه ایران در عراق هستند اما ما هیچ نشانه ای از نیروهای زمینی یا واحدهای بزرگ نظامی ایران در عراق را مشاهده نکرده ایم.

فرانس پرس نوشت: پنتاگون اعلام کرد که ایران تعداد اندکی از افراد خود را به عراق اعزام کرده تا دولت شیعه این کشور را تقویت کند، با این حال هیچ نشانه ای از استقرار واحدهای نظامی ایران در عراق دیده نمی شود.

به گزارش انتخاب  جان کربی سخنگوی پنتاگون بدون ارائه مستندی مدعی شد: برخی از افراد سپاه ایران در عراق هستند اما ما هیچ نشانه ای از نیروهای زمینی یا واحدهای بزرگ نظامی ایران در عراق را مشاهده نکرده ایم.

وی افزود: دخالت در عراق مسئله ی جدیدی نیست.

به نوشته ی فرانس پرس، سخنگوی پنتاگون جزئیات بیشتری در مورد ماهیت حضور ایران در عراق نداد و گفت: من سخن گفتن از این موارد را به خود ایرانی ها واگذار می کنم.

کربی افزود: نشانه هایی وجود دارد که براساس آن حداقل تعدادی از ایرانی ها در عراق هستند.