یارانه نقدی 8 دهک بالا حذف می شود یا تبدیل!؟

تصمیم دولت در سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیر نقدی است و توجیه این کار در مقابل منتقدان این است که در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، همچنین بیان شده یارانه غیر نقدی به همه تعلق نمی گیرد و کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار می گیرد.

پرداخت یارانه به صورت نقدی با توجه به نتایج مثبت آن از جمله صرفه جویی در مصرف سوخت و افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه، خالی از اشکال نیست اما باید به این نکته هم توجه کرد که بسیاری از افزایش قیمت ها حامل های انرژی و سوخت و همچنین کالاهای ضروری مصرفی خانوار ها به دلیل هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها افزایش پیدا کرده است، اکثر خانواده ها اعلام می کنند که بیشتر یارانه ای که به صورت نقدی دریافت می کنند برای پرداخت قبوض آب و برق و گاز صرف می شود.

به نظر می رسد، اگر از سال آینده دولت این تصمیم را اجرائی کند و یارانه ها به صورت غیر نقدی و پرداخت بن کالاهای مصرفی باشد آیا قیمت هایی که به دلیل پرداخت نقدی یارانه ها افزایش یافته بود نیز کاهش می یابد؟ اگر در قیمت افزایش یافته آب ، برق و گاز تغییر ی صورت نگیرد و یارانه ها هم به صورت غیر نقدی پرداخت شود این قشر پائین و متوسط جامعه است که متضرر می شود دولت مردان اقتصادی باید به این نکته هم توجه داشته باشند.

در همین ارتباط غلامعلی جعفرزاده از پرداخت یارانه غیر نقدی خبر داد و اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی به دلیل اثرات سوء اقتصادی که دارد باید حذف شود و پرداخت یارانه غیر نقدی جایگزین آن می‌شود، بنابراین در سال آینده یارانه به صورت غیر نقدی باید پرداخت شود و کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار گیرد.

این نماینده مجلس نهم ادامه داد: در قانون ذکر نشده که پرداخت یارانه حتما باید به صورت نقدی باشد، علاوه بر اینکه شرایط اقتصادی کشور ما حکم می‌کند بهترین گزینه را انتخاب کنیم، چراکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم می‌کند، لذا پرداخت غیر نقدی یارانه را بهترین اقدام می‌دانیم.

وی با اشاره به حذف یارانه پر درآمدها گفت: در هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم یارانه سرمایه‌داران، ثروتمندان، مسئولین و مدیران رده‌ بالای کشوری که درآمد مکفی دارند، حذف خواهد شد.

نماینده مردم رشت در ادامه در خصوص افزایش قیمت سوخت افزود: افزایش حامل‌های انرژی اجتناب ناپذیر است زیرا هم منابع یارانه نقدی باید تامین شود و هم در جهت حذف یارانه از حامل‌های انرژی متناسب با شرایط زمانی باید این کار انجام شود چراکه وقتی مردم در تنگنای اقتصادی هستند و تورم بالاست باید این شیب کند شود.

گفتنی است، پرداخت یارانه نقدی در حالی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود که پیش از این جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با تابناک اعلام کرد:  که یارانه نقدی هشت دهک بالا را از یارانه نقدی حذف می شود و به ازای آن کالا برگ در اختیار افراد قرار می‌گیرد، همچنین به دو دهک پایین که اغلب شامل افراد تحت سرپرستی بهزیستی و یا کمیته امداد هستند یارانه به صورت نقدی پرداخت شود.