100 روز است که احمدی نژاد رفته است

image634776227247766816.bmp 100روز است که احمدی نژاد رفته است. همان احمدی نژادی که با شعار عدالت، همه وجودمان را پر از شعف کرد. اما در آخرین روزهای دولتش دیدیم که 17میلیارد تومان ناقابل به حساب شخصی دوستان نزدیکش ریخته شد تا در ساختمانی متعلق به بیت المال اطراق کنند و دانشگاه درست کنند .

حالا100روز است که احمدی نژاد رفته است. همان احمدی نژادی که به بریز و بپاش دولتهای گذشته گیر داد وپای دولتش رفت توی باتلاق فساد سه هزارمیلیاردی. و اگر نبود تلاش برای نگه داشتن آبروی دولتش، الان مدیران ارشد دولتش باید در زندان می آرمیدند.
حالا100روز است که احمدی نژاد رفته است. همان احمدی نژاد ی که دولتش را پاکدست ترین دولت انقلاب می دانست و خودش اخیرا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد که دلار را – همان طور که من می کردم – در بازار آزاد بفروشید و از درآمدش یارانه نقدی مردم را بپردازید! و مگر این کار جز این است که جیب مردم را بزنی و بعد، بخشی از آن را سخاوتمندانه و با لبخند به او برگردانی ؟ولابد باید مالباخته ها هم به پایت بیفتند که قربان بخشندگی ات بروم.
حالا 100روز است که احمدی نژاد رفته است. همان احمدی نژادی که با هاله نور ، به اغوای مردمانی پرداخت که اعتقادات دینی شان را سرمایه راهش قرار داده بودند .
حالا 100روز است که احمدی نژاد رفته است. همان احمدی نژادی که در سفرهای استانی سبدسبد نامه جمع می کرد و هر آدم عاقلی می فهمید که حتی خواندن این نامه ها تشکیلاتی عریض و طویل می خواهد و چه هزینه های کلانی از بیت المال برای پرداخت حقوق همین “نامه خوان ها” صرف می شود. و فرو می ریخت غرور بسیاری از نویسندگان نامه ها وقتی که مبلغی ناچیز در پاسخ نامه شان می گرفتند .
حالا 100روز است که احمدی نژاد رفته است. همان احمدی نژادی که علیزغم تکذیب های اطرافیانش، خرافات فراوانی را در جامعه منتشر کرد که مبنایش، ظهور حضرت حجت(عج) بود. در زمان شهرداری اش قرار بود شهری ساخته شود برای استقبال از امام زمان . می خواستند آن شهر را به صورت دایره های متحدالمرکز بسازند تا شهر، بالا و پایین نداشته باشد! این اعتقادات بعدها توسط منحرفان ساده لوح ، چه بلاها که بر سر اعتقادات پاک مردم نیاورد.
حالا 100روز است که احمدی نژاد رفته است، همان احمدی نژادی که ادبیات نه چندان مودبانه اش، لطیفه های خنده داری را میان عوام الناس رایج کرد. “بگم بگم” هایش حالا حالاها میان ما به عنوان سنت نامحمود و ناپسند ماندگار است.
حالا 100روز است که احمدی نژاد رفته است. همان احمدی نژادی که در این یکی دوسال آخر آرزوی خیلی ها این بود که شبها زود صبح شود و روزها  هرچه کوتاهتر شود و آن دوران محمود به سر رسد.

حالا 100روز است که احمدی نژاد رفته است. همان احمدی نژادی که…
ادامه این ترجیع بند با شما.

 

خبر آنلاین