برگزاری اولین نشست بین المللی مراکز تحقیقاتی همکار با سازمان جهانی بهداشت

این نشست که با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری و دکتر اسدی لاری مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت برگزار می‌شود، به بحث و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی و فنی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت با سازمان جهانی بهداشت خواهد پرداخت.
گفتنی است در این نشست تنی چند از مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت از دفتر مرکزی دفتر منطقه‌ای و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران شرکت دارند.