قانون ترویج “تغذیه با شیر مادر” در مراحل عملیاتی

2477690_740

آمار تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی در کشور 52.1 است که  با توجه به این آمار ما جزو 10 کشور اول دنیا از لحاظ شاخص برنامه شیر مادر هستیم.

وی ادامه داد: برای ترویج تغذیه با شیر مادر برنامه‌های متعددی در وزارت بهداشت تعریف شده است که یکی از این برنامه‌ها شاخص برنامه تماس مادر با کودک به محض تولد است که این آمار 68.7 است البته باید توجه داشت که در حال حاضر در حال ارتقاء کیفی این برنامه هستیم به طوری که تماس پوست به پوست مادر با نوزاد تداوم پیدا کند تا تغذیه با شیر مادر آغاز شود.
برکاتی با بیان اینکه تداوم تغذیه با شیر مادر تا یکسالگی 84.1 درصد و تا دو سالگی 51.1 درصد است عنوان کرد: در حال حاضر قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در مراحل عملیاتی خود است تا بعد از اتمام برای تصویب به دولت ارسال شود، باید توجه داشت این قانون شامل افزایش مرخصی زایمان، حمایت از مادران، مسائل مربوط به مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری کودکان را شامل می شود.
وی در پایان در خصوص بیمارستان‌های دوستدار کودک تصریح کرد: در حال حاضر 90 درصد بیمارستان‌های کشور یعنی 630 بیمارستان کشور دوستدار کودک هستند و باید تا پایان سال 93 مابقی بیمارستان‌هایی که بخش زایمان، بخش نوزادان یا تخصصی کودکان هستند، بتوانند شاخص‌های بیمارستان‌های دوستدار کودک را کسب کنند.