چگونه قد کودک خود را پیش بینی کنیم؟

1
1

راه تأیید شده‌یی برای پیش‌بینی قد کودک در بزرگسالی وجود ندارد. اما می‌توان با استفاده از چند فرمول درمورد رشد کودک حدس منطقی زد. دراین مورد نمونه مثال‌های زیر قابل ذکر است: طول قامت مادر و طول قد پدر را برحسب سانتی‌متـر یا اینــچ باهم جمع کنید. به عدد حاصل برای پسران 13سانتی‌متر ‌(5اینچ) بیفزائید. دردختران از عدد حاصل 13‌سانتی‌متر (5 اینچ) کم کنید. حال عدد به دست آمده را بر 2 تقسیم نمائید. بسیاری از کودکان درزمان بزرگسالی حدود 4 اینچ یا 10 سانتی‌متر با این مقدار فاصله دارند. راه دیگر تخمین قد کودک در بزرگسالی آن است که طول قد کودک را در 2سالگی در عدد 2 ضرب کنید. باید به خاطر داشت که طول قامت کودک توسط ژن‌ها کنترل می‌شود همچنین نکته‌ی مهم آن است که سرعت رشد کودکان متفاوت است. بعضی کودکان زودتر وارد مراحل رشد می‌شوند حال آنکه دیگران با تأخیر وارد مراحل رشد می‌گردند. درصورت وجود نگرانی درمورد رشد کودک باید با پزشک کودک خود مشورت کنید.