موفقیت محققان ایرانی برای درمان سرطان

درمان 3 نوع سرطان

رئیس پژوهشکده سرطان پستان با اشاره به طرح های مهم پژوهشی در حال اجرا در گروه سلول درمانی این پژوهشکده، اظهار داشت: در روند زندگی هر فردی به طور معمول در موارد متعددی سلول های سرطانی در بدن افراد ایجاد می شوند ولی سلول های سیستم ایمنی، سلول های سرطانی را سرکوب می کنند.

وی با تاکید بر اینکه سرطان زمانی خود را نشان می دهد که برخی از سلول های سرطانی بتوانند از دست سلوهای ایمنی فرار کنند و سیستم ایمنی نتواند آن را سرکوب کند، اضافه کرد: مطالعات جدیدی را با همکاری مرکز تحقیقات آمستردام (AMC) به صورت مشترک در زمینه ایمنی درمانی با عنوان “سلول های دندریتیک” در درمان سرطان، در دستور کار داریم که در زمینه سرطان های سینه و پروستات است.

 

دکتر کیوان مجیدزاده همکاری با دانشگاه کارولینسکای سوئد در حوزه ایمنی درمانی و سلول درمانی را از دیگر اقدامات تحقیقاتی این پژوهشکده نام برد که به گفته وی بخشی از این پروژه تحقیقاتی مشترک در قالب انتقال تکنولوژی است و بخشی از آن تحقیقات جدیدی است که در پژوهشکده اجرایی خواهد شد.

 

وی به جزئیات پروژه تحقیقاتی “ایمنی درمانی” اشاره و خاطرنشان کرد: در این پروژه اقدام به حساس کردن و ایجاد تغییر در سلول های سیستم ایمنی فرد کرده ایم، به گونه ای که سیستم ایمنی فرد نسبت به سلول های سرطانی حساسیت بالا را پیدا کند و با سلول های سرطانی مواجه شده، با آنها مقابله کرده و آنها را از بین ببرد.

 

مجیدزاده ادامه داد: در این روش سلول های سیستم ایمنی که سلول های سرطانی توانسته اند از آنها فرار کنند حساس و تغییرات لازم در آنها ایجاد خواهد شد، به گونه ای که مجددا نسبت به سلول های سرطانی حساس شوند و واکنش لازم در مواجهه با سلول سرطانی از خود بروز دهند.

 

وی اجرای این پروژه را در زمینه سرطان های پستان، مغز و پروستات عنوان کرد و یادآور شد: با این روش می توان در بدن فرد سیستم مقابله ای ایجاد کرد تا در برابر سرطانی که در بدن ایجاد شده، مقاومت کند.

 

به گفته وی نتایج خوبی از این مطالعات به دست آمده است.