آموزش ساخت تابلو با پوست تخم‌مرغ

آموزش ساخت تابلو با پوست تخم‌مرغ

پرتال اجتماعی واکنش: دکوپاژ هنر ساده و زیبائی است که در آن امکان استفاده از همه امکانات برای هنرنمائی وجود دارد.با استفاده از پوسته تخم مرغ و یک تصویر چاپ شده روی دستمال سفره ، کاغذ کادو نازک و یا پرینت از هر تصویری که دوست دارید،امکان ساخت این تابلو هست.پوسته های تخم مرغ را داخل محلول با آب و جوش شیرین کاملا” تمیز کنید.با چسب چوب شفاف تمام سطح زمینه تابلو را بپوشانید.

آموزش ساخت تابلو با پوست تخم‌مرغ

آموزش ساخت تابلو با پوست تخم‌مرغ

آموزش ساخت تابلو با پوست تخم‌مرغ

در استفاده از چسب دست و دل باز باشید!

آموزش ساخت تابلو با پوست تخم‌مرغ

بگذارید زیر زمینه کار کاملا” خشک شود .

آموزش ساخت تابلو با پوست تخم‌مرغ

روی زمینه را با رنگ سفید بپوشانید ( آکریلیک،گواش ) بگذارید رنگ خشک شود.

آموزش ساخت تابلو با پوست تخم‌مرغ