آموزش ساخت سفره هفت سین‌های عمودی

پرتال اجتماعی واکنش:تزیین سفره هفت سین یکی از سنت های قشنگ ما ایرانیان برای استقبال از بهار و سال نو است. تزیین سفره هفت سین مدلهای بسیاری دارد. شما می توانید سفره هفت سین تان را به صورت عمودی تزیین کنید.

تزیین سفره هفت سین با ایده جدید و زیبا

آموزش ساخت سفره هفت سین‌های عمودی

آموزش ساخت سفره هفت سین‌های عمودی

تزیین هفت سین روی شاخه درخت

آموزش ساخت سفره هفت سین‌های عمودی

تزیین سفره هفت سین عمودی

آموزش ساخت سفره هفت سین‌های عمودی

هفت سین های استوانه ای

آموزش ساخت سفره هفت سین‌های عمودی

تزیین سفره سین