ایده های جالب با لامپ های سوخته! /تصاویر

وقتی لامپ خانه شما از کار می افتد،برای دور انداختنش عجله نکنید.باچند ایده ساده می توانید از آنها به نحوی جالب استفاده کنید.

گلدان،وسایل تزئینی،ساخت گلخانه های فانتزی و غیره ایده های کوچک اما عملی هستند که علاوه بر سرگرمی،به خانه شما نیز زیبایی دلنشینی می بخشند.

چند ایده جالب برای بازیافت لامپ های سوخته به شما معرفی می شود:

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته

بازیافت لامپ های سوخته