ساخت گلدان‌ شیشه‌ای زیبا

پرتال اجتماعی واکنش:گلدان‌های ساده شیشه زیبایی خاصی دارند. ولی شما می‌توانید با چوب‌بستنی و نوشته‌روی آنها ظاهر بهتری برای گلدان درست کنید.

وسایل لازم

تعدادی چوب‌بستنی

گلدان استوانه‌ای ساده شیشه‌ای

 

طریقه ساخت گلدان‌

 قابلمه‌ای را با آب پر کنید و یک آبکش روی آن قرار دهید. صبر کنید تا آب جوش آیدو بعد چوب بستنی‌ها را درون آبکش بگذارید. اثر بخار باعث می‌شود تا بتوانید چوب‌بستنی‌‌ها را خم کنید.

  بعد چوب‌بستنی‌‌ها را خم کنید و داخل گلدان شیشه‌ای قراردهید. می توانید بعد از خشک شدن چوب‌بستنی‌ها روی آنها را متن دلخواه بنویسید.