نخستین «هواپیما آمبولانس» در جهان /تصاویر

این هواپیمای بدون سرنشین در استودیو طراحی «آرگودیزاین» در آمریکا طراحی شده است و نمونه اولیه از یک «هواپیما آمبولانس» کاملاً مستقل است که قادر است کمک‌های اولیه را به صحنه حادثه برساند، به دنبال مصدومان بگردد و سریعاً آنها را به نزدیک‌ترین بیمارستان برساند.

 نخستین «هواپیما آمبولانس»

 نخستین «هواپیما آمبولانس»

نخستین «هواپیما آمبولانس»

فردا