برچسب: احمدی‌نژاد

مجید انصاری

معاون حقوقی رئیس جمهور: برخی روحانیون، به رئیس‌جمهور توهین کردند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مجید انصاری در واکنش به ارسال نامه احمدی‌نژاد به اوباما گفت: آقای احمدی‌نژاد مانند سایر شهروندان از

Continue reading