برچسب: بازداشتگاه کهریزک

مرتضوی

نیکبخت: عذرخواهی مرتضوی نشان می‌دهد از اتهام معاونت در قتل نگران است

محمدصالح نیکبخت،حقوق‌دان و وکیل دادگستری و وکیل خانواده مرحوم جوادی فر از قربانیان کهریزک در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:اقدام

Continue reading