برچسب: سعید معروف

سعید معروف

سلفی سعید معروف با خودروی لوکسش

پرتال اجتماعی واکنش:در تصویر زیر سلفی یک هوادار با سعید معروف و خودروی لوکسش جالب است.تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی والیبال ایران بعد

Continue reading