برچسب: فاجعه منا

بازی آفرین عبیسی

بازی آفرین عبیسی در پروژه قاری شهید فاجعه منا /تصاویر

 پرتال اجتماعی واکنش:آفرین عبیسی برای همکاری در فیلم سینمایی«خانمْ سادات» که به موضوع زندگینامه شهید «محسن حاجی حسنی کارگر» می پردازد،

Continue reading