برچسب: کاربران ایرانی

رئیس جمهور کرواسی

کامنت‎های عجیب کاربران ایرانی برای رئیس‎جمهور کرواسی

پرتال اجتماعی واکنش:صفحه اینستاگرام رئیس جمهور کرواسی از سوی برخی کاربران ایرانی صدها کامنت فارسی گرفته است.”کولیندا گرابار کیتاروویچ” رئیس

Continue reading