آتشفشان 6500 ساله در روسیه/تصاویر

تصاویری که مشاهده می‌کنید توسط عکاسان از آتشفشان کامچاتکا گرفته شده است. آتشفشان‌های کامچاتکا گروهی از آتشفشان‌های بزرگی در شبه جزیره کامچاتکا در روسیه هستند که بیش از 300 آتشفشان در این شبه جزیره شناسایی شده است و در حال حاضر 29 آتشفشان فعال هستند.

   106292_558 106291_324

آتشفشان.واکنش
آتشفشان.واکنش

106290_657 106289_604