خودکشی مادر و فرزند نوزادش در چین

مادری که قصد داشت خود و فرزندش را از طبقه دوازدهم یک آپارتمان به پایین پرت کند، با تلاش ماموران پلیس و امداد دستگیر شد.
به گزارش فرارو به نقل از ایرکا، یک زن چینی که به گواهی همسایگانش بیکار و افسرده بود، پس از مشاهده ماموران پلیس و امدادی که قصد داشتند مانع از خودکشی او شوند، فرزندش را به کنار پنجره آورد و تهدید کرد اگر بخواهند مانع کارش شوند اول بچه و بعد خودش را می کشد.
سخنگوی پلیس محلی پس از این حادثه به خبرنگاران گفت: این وضعیت بسیار حساس و ظریف بود و ما نمی بایست اشتباهی مرتکب می شدیم. زمانی که یک روانشناس با او صحبت می کرد، ماموران ما برای رسیدن به پنجره تلاش می کردند.
در نهایت، آتش نشان ها به آرامی از طریق پنجره دیگری خود را به پنجره  آپارتمان این زن زاندند و پس از چند دقیقه مذاکره او تسلیم شد.
قرار است این زن به یک بیمارستان روانی فرستاده شود و فرزند او نیز به احتمال زیاد به خانواده های دیگر واگذار می شود.
01
01

 

 

 

 

 

 

 

02
02

 

 

 

 

 

 

 

03
03

 

 

 

 

 

 

 

04
04