دانش آموزان آسیایی در ریاضیات در جهان اول شدند.

دانش آموزان آسیایی
دانش آموزان آسیایی

 

 

 

 

 

 

 

بررسی آموزش در سطح جهان که از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه صورت گرفته، نشان می‌دهد که دانش آموزان کشورهای آسیایی در ریاضیات ،علوم و خواندن، رده های اول را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که بعد از بررسی سطح آموزش یک میلیون دانش آموز پانزده ساله در شصت و پنج کشور جهان تهیه شده است، نشان می‌دهد که دانش آموزان شهر شانگهای چین در علوم و ریاضیات جایگاه اول و بعد از آن سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان و کره جنوبی به ترتیب در جایگاه های دوم تا پنجم قرارگرفته‌اند.

از میان کشورهای اروپایی تنها فنلاند توانسته است در رشته علوم در بین پنج کشور رده اول قرارگیرد.

دانش آموزان بریتانیا درجه متوسط را به دست آورده‌اند. این در حالی است که بریتانیا بودجه زیادی صرف آموزش می‌کند.

بنا به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، موفق ترین کشورها در زمینه کیفیت آموزشی کشورهایی بودند که تلاش زیادی برای بالابردن سطح معلومات کودکان محروم انجام می‌دهند.

بنا به گفته اندریاس شلایشر، رئیس برنامه آزمایش های آموزشی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شانگهای برنامه های درازمدتی برای بهبود وضع آموزشی دارد زیرا که کیفیت آموزش را از عوامل مهم تغییر در وضع اقتصادی می‌داند.

به گفته او در چین، عموما آموزش، کلید موفقیت در نظر گرفته می شود.

اندریاس شلایشر هم چنین به مقام بالای آموزگاران در چین اشاره می کند که باعث می شود بتوانند از نفوذ خود برای بالابردن کیفیت آموزشی دانش آموزان استفاده کنند.

آمورگاران مرتبا با والدین در تماس هستند تا دانش آموزان پیشرفت داشته باشند.

تحقیق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر سه سال یک بار انجام می گیرد.