دستگیری چندین افراد وابسته به القاعده در اردن

01
01

 

 

 

 

 

اردن اخیرا موج گسترده ای از بازداشت افراد وابسته به جریان سلفی نزدیک به گروه القاعده را به اتهام اعزام شماری از هواداران خود به سوریه آغاز کرده است.

این در حالی است که دستگاه امنیتی اردن – 17158کرائد حجازی ” معروف به “ابو احمد الامریکی” از شخصیت های برجسته جهادی و دارای تابعیت آمریکایی و اردنی را دستگیر کرده است.
مقام های اردنی – حجازی را که یک فلسطینی تبار است متهم به همکاری با گروه القاعده کرده اند.
محمد الشلبی رهبر سلفی های جنوب اردن معروف به ابوسیاف گفت : ماموران امنیتی رائد حجازی را هنگا م خروج از منزلش در شهر السلط دستگیر کرده اند.
وی افزود: حجازی 2 سال پیش بعد از گذراندن 12سال حبس به اتهام شرکت در فعالیت های تروریستی در زندان های اردن از زندان آزاد شد
مقام های اردنی می گویند: ارتش و نیروهای امنیتی نهایت تلاش خود را برای کنترل مرزهای اردن با  سوریه بکار خواهند بست .