دفاتر گوگل یا زمین بازی؟+تصاویر

13930105000053_PhotoA

دفاتر جدید گوگل در زوریخ هر قسمت آن به یک شکل طراحی شده است؛ همانطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید از باشگاه ورزشی، سالن کنسرت، اتاق بازی، اتاق استراحت و آکورایوم حتی جنگل‌های داخل ساختمان که دفاتر را از هم جدا می‌کنند و محیطی رنگارنگ بوجود آمده است.

کارمندان گوگل در یک هفته 42 ساعت در چنین مکانی کار می‌کنند.

13930105000054_PhotoL 13930105000055_PhotoL 13930105000056_PhotoL 13930105000057_PhotoL 13930105000058_PhotoL 13930105000065_PhotoL 13930105000064_PhotoL 13930105000061_PhotoL 13930105000060_PhotoL 13930105000063_PhotoL 13930105000066_PhotoL 13930105000067_PhotoL 13930105000068_PhotoL 13930105000069_PhotoL 13930105000070_PhotoL 13930105000071_PhotoL