رد اتهامات جنگی بشار اسد از سوی سازمان ملل.

01
01

 

 

 

 

 

کمیسر عالی شورای حقوق بشر فهرست مهر و موم شده ای از اسامی همه کسانی که طبق اسناد و مدارک بدست آمده در این درگیری ها مرتکب جنایات جنگی شده اند، تهیه کرده است.

“دو روز پیش رسانه های مستقر در سازمان ملل اعلام کردند که ناوی پیلای کمیسر شورای عالی حقوق بشر با صراحت گفته است که مقام های دولتی سوریه به خصوص بشار اسد رییس جمهور آن کشور مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. ”
بنابر این گزارش فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در این خصوص اظهار داشت خانم پیلای به صراحت چنین اتهامی را به جمهور سوریه وارد نکرده و منظور او مقام های ارشد دولت او بوده است.
خبرنگاری از سخنگوی بان کی مون پرسید: سازمان ملل بشار اسد را جنایت علیه بشریت متهم کرده است،چگونه می خواهید با نمایندگان چنین شخصی بر سر میز مذاکرات صلح بنشیند؟
فرهان حق در پاسخ گفت: کمیسر عالی شورای حقوق بشر با صراحت چنین مطلبی را بیان نکرده است بلکه منظور او مقام های ارشد دولت سوریه بوده اند.
خبرنگار با تکرار اظهارات خانم پیلای که گفته بود “مقامات ارشد دولت سوریه و از جمله رییس دولت ” در جنایت های جنگی دست داشته اند- پرسید:
که آیا معاون بان کی مون این اظهارات را انکار می کند؟
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از خبرنگار مذکور خواست برای اطلاع دقیق از اظهارات ناوی پیلای به بیانیه های وی مراجعه کند
وی تاکید کرد: کمیسر عالی شورای حقوق بشر فهرست مهر و موم شده ای از اسامی همه کسانی که طبق اسناد و مدارک بدست آمده در این درگیری ها مرتکب جنایات جنگی شده اند، تهیه کرده است.

فرهان حق افزود: تا زمانی که شورای حقوق بشر اسامی افراد مذکور را افشا نکند، سازمان ملل قادر به هیچگونه قضاوت و یا تصمیم گیری در این خصوص نخواهد بود.
خبرنگار دیگری سوال مشابهی را در رابطه با نمایندگان گروه های شورشی مطرح کرد و گفت: سازمان ملل تایید کرده است که بسیاری از گروه های درگیر در جنگ داخلی سوریه با گروه های افراطی و تروریستی در ارتباط هستند و آیا از نظر این سازمان منطقی است که نمایندگان گروه های تروریستی در مذاکرات صلح شرکت کنند.
فرهان حق در پاسخ گفت که اولا تصمیم به انتخاب نمایندگان طرفین این درگیری ها برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 به عهده سازمان ملل نیست و این سازمان نمی تواند در این رابطه تصمیم گیری کند.
وی در ادامه توضیح داد: آنچه که از سوی دبیر کل سازمان ملل و اخضر ابراهیمی شرط اصلی شرکت در کنفرانس ژنو 2 اعلام شده این است که هر یک از طرفین این درگیری ها هیات واحدی را به نمایندگی از طرف خود به کنفرانس بفرستند اما این که چه کسانی در این هیات حضور خواهند داشت، برعهده طرفین درگیر خواهد بود.