ممنوعیت تصویر “نفرات برتر کنکور” در شبکه‌های استانی

 2367583_885
هم اکنون تلاش دفتر آموزشهای خاص و آموزشهای آزاد، جهت سروسامان دادن دوره‌های عالی کوتاه مدت مهارتی است چنانچه هم اکنون مشاهده می‌کنیم که در فضای مجازی بحث جدید، در خصوص کنترل ارائه خدمات آموزشی است.

وی افزود: هم اکنون شاهد آن هستیم که یک موسسه غیر مجاز در فضای اینترنت اقدام به ارائه خدمات آموزشی به صورت حضوری یا غیر حضوری کرده است که شناسایی و برخورد جهت این اقدامات موسسات صورت می‌گیرد.
معصومیان در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص پخش تصویر و رتبه نفرات برتر کنکور در مراکز استانها اظهار داشت: در کل کشور واحدهای استانی در خصوص این مسئله نظارت دارند چنانچه در یکی از مراکز استانها در اصفهان چنین اتفاقی رخ دادد که با این امر برخورد صورت گرفته است،‌ البته چند سالی این امر به صورت آزاد در کشور اجرا می‌شد که هم اکنون برخورد و نظارت بر این امر یکی از اولویت‌ها محسوب می‌شود.