کره جنوبی برا رویارویی نظامی با کره شمالی آماده ایم.

01
01

 

 

 

 

 

 

 

 

مقامات ارتش کره جنوبی روز چهارشنبه در نشست ارتش این کشور اعلام کردند که برای رویارویی با کره شمالی آمادگی دارند.

به گزارش خبرگزاری ˈیونهاپˈ از سئول، در نشست ارتش کره جنوبی به ریاست ˈکیم کوان جینˈ وزیر دفاع تاکیدشد کره جنوبی به رغم تحولات در کره شمالی آماده هر وضعیتی است. این در شرایطی است که پیشتر دو کره یکدیگر را به حمله اتمی تهدید کرده بودند.

شماری از بالاترین مقام های ارتش کره جنوبی در این نشست وضعیت امنیتی منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

این نشست در حالی برگزار شد که گفته می شود ˈکیم جونگ وونˈ رهبر جوان کره شمالی عموی خود ˈجانگ سونگ تاکˈ را از مقامش برکنار کرده است.

اگر این خبر صحت داشته باشد عموی وی یکی از بلندپایه ترین مقام های حکومتی و نظامی کره شمالی است که پس از مرگ ˈکیم جونگ ایلˈ رهبر این کشور در دو سال پیش ، برکنار می شود.

اخبار منتشر شده از پیونگ یانگ حاکی است که ماه گذشته نیز دو نفر از یاران نزدیک عموی رهبر کره شمالی در ملاء عام اعدام شده اند.

در نشست مقامات ارتش کره جنوبی همچنین نحوه برخورد این کشور با منطقه جدید شناسایی دفاعی هوایی چین بر فراز دریای شرقی چین مورد بحث قرار گرفت.

کره جنوبی این منطقه را به رسمیت نمی شناسد.

نظامیان کره در این همایش اعلام کردند که برای مقابله با کره شمالی توان نظامی هوایی و موشکی خود را ارتقا خواهند داد.