اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

عکس فانتزی عاشقانه

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

عکس فانتزی عاشقانه جدید

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

عکس فانتزی برای پروفایل

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

عکس فانتزی دختر برای پروفایل

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

عکس فانتزی جدید

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

♥♥♥♥

دم‌ها
وقتی می آیند
موسیقی شان را هم با خودشان می آورند …
ولی وقتی می روند
با خود نمی برند‌‌ !
آدم‌ها
می آیند
و می روند
ولی در دلتنگی هایمان‌‌
شعرهایمان‌‌
رویاهای خیس شبانه‌‌مان… می مانند‌‌‌ !

جا نگذارید !
هر چه را که روزی می آورید را
با خودتان ببرید‌ !
وقتی که می روید
دیگر
به خواب و خاطره‌‌‌ی آدم برنگردید.

♥♥♥♥

گفته بود اولینَ‌ش “من” هستم!
باورش کردم
افتخار هم میکردم
اولینِ کسى بودن
آخ که عجب لذتى دارد!
آهنگ گوش میکردیم، بغض میکرد…
کافه میرفتیم، بغض میکرد…
قدم میزدیم، بغض میکرد…
حتى لحظه اى هم که بوسیدمش، بغض کرد…
یک جاى کار میلنگید!
“من شبیهِ اولین ها نبودم…”

♥♥♥♥

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه

اس ام اس و عکس‌های فانتزی عاشقانه♥♥♥♥

در صدا کردن نام تو
یک «کجایی؟! » پنهان است
یک «کاش می‌بودی»
یک «کاش باشی»
یک «کاش نمی‌رفتی»
من نام تو را
حذف به قرینه‌ی این همه دلتنگی و پرسش صدا می‌زنم…