کافه گردش

تعبیر خواب

تعبیر خواب,تعبیر خواب لال شدن,تعبیر خواب مردن,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب پرت شدن,تعبیر خواب تصادف کردن

 

برابر آنچه تاریخ مستند می گوید گویا خوابگزاری سابقه ای حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح داشته است. این چیزی است که از لوحه های گلی برجای مانده از گذشته برمی آید.تعبیر خواب. خواب ها و تعبیر آن در اسطوره های ایرانی مهم تلقی می شد و از این رو شاهان همواره در دربار خوابگزارانی داشتند و بعد از خواب های خوب یا بدی که می دیدند برای تعبیر آن از خوابگزاران استفاده می کردند.

تعبیر خواب واکنش

حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

 

الف

ابر      ابرو      اسب    انجیر     آب

ب

باد         باغ       بادکنک        بیابان      باران       برنج     برف    ببر    بهار   بلبل

پ

پاپیون

ت

ته دیگ      تشنگی     تاریکی    تابوت    ترشی     ترازو    تسبیح

ث

ج

جاده

چ

ح

خ

د

دندان         دختر       درخت

ذ

ر

روباه       راسو

ز

زاغ

ژ

س

سگ        سبزه    سجاده      سیب

ش

شاهین
ص

ض

ط

طاووس

ظ

ع

عسل       عبادت     عطر     عروسی

غ

ف

ق

ک

کفش      کاخ

گ

گوشواره

ل

م

مار        ماهی      مجسمه

ن

و

ه

ی
آ

 

 

96c5babd255c79eb61b73e3b3a49c1eb

 

 

حسین رادمرد
8,557 بازدید