کافه گردش
اجتماعی
۲۳ خرداد ۱۳۹۳, ۸:۵۳ ب.ظ

هزینه پیوند کلیه در دیگر کشورها ۵ هزار دلار است

10

به گزارش واکنش:معاونت ارتباطات انجمن بیماران کلیوی کشور،دکترناصرسیم فروش شامگاه پنجشنبه باحضوردرجشن گلریزان انجمن بیماران کلیوی که درمرکزهمایش های برج میلادبرگزارشد درسخنانی با بیان این مطلب افزود:خوشبختانه با توجه به افزایش میزان رضایت خانواده های افرادمبتلابه مرگ مغزی ودرسایه تلاش های صورت گرفته همه جانبه مسولان ودست اندرکاران مربوطه درحال حاضرایران ازنظرپیوند مرگ مغزی درمنطقه اول است.این درحالی است که تا چندی قبل کشورترکیه دراین زمینه پیشگام ترازایران بود.چهره ماندگارپزشکی کشوردرادامه با بیان اینکه پزشکان حوزه پیوند همواره ازخیرین واقعی بوده وهستندخاطرنشان کرد:هرپیوندکلیه ازمرگ مغز حدودچهارساعت به طول می انجامد که بسیارحساس وپراسترس نیزمی باشد.این درحالی است که برای هرپیوندکلیه ازمرگ مغزی هم اکنون حدود۴۰۰هزارتومان دستمزدبه تیم پزشکی ودرمانی پرداخت می شود.حال آنکه این رقم درسایرکشورها حدود۵هزاردلاراست.بااین وجودپزشکان ومتخصصین مربوطه همچنان باتمام توان درخدمت مردم وبیماران عزیزهستند.وی دربخش دیگرسخنانش بااشاره به هزینه های بسیارسنگین بیماران دیالیزی به نقش مهم وحائزاهمیت انجمن بیماران کلیوی درسراسرکشوراشاره کردوگفت:این انجمن در۳۰سال گذشته خدمات ارزشمندفراوانی به بیماران کلیوی کشورارایه داده وهمواره بازوی توانمندی برای دولت نیزبوده است .بنابراین باتوجه به اینکه این انجمن ازهیچ بودجه دولتی برخوردارنیست ازاینروخیرین ونیکوکاران نبایداین انجمن وبیمارانش رادربرهه های سخت تنهابگذارند.وی بااشاره به انتصاب افرادومدیران لایق دروزارت بهداشت ودرمان تصریح کرد:خوشبختانه هم اکنون دست اندرکاران حوزه پیوند وبیماری های صعب العلاج وزارت بهداشت افراددلسوزومتخصص ودردآشناهستندکه درعمل ثابت کرده اندمعتقدبه حل مشکلات بیماران صعب العلاج به خصوص بیماران نیازمندپیوندهستند که نکته بسیارحائزاهمیتی است.افزایش تعدادبیماران کلیوی درآینده وحشتناک استمدیرکل تعالی بیمارستانی وزارت بهداشت  نیز در این جشن گفت:باتوجه به شیوع بیماری های دیابت وفشارخون وسایرعوامل مربوطه،به طورقطع افزایش تعدادبیماران کلیوی تاسال ۱۴۰۰وحشتناک خواهدبود.دکترسیداحمدتارا گفت:طبق آمارهای موجوددرحال حاضرحدود۲۸هزاربیماردیالیزی درکشوروجوددارندکه پیش بینی می شودتاسال ۱۴۰۰شمسی تعدادبیماران دیالیزی وپیوندکلیه دستکم به ۹۰هزارنفرافزایش یابد.وی بابیان اینکه دردنیابین ۸تا۱۵درصدبودجه های سلامت صرف بیماران کلیوی می شودتصریح کرد:امسال به خاطر توجه ویژه وعملیاتی دولت وشخص وزیربهداشت وسایردست اندرکاران مربوطه ۹۵۰میلیاردتومان بودجه برای بیماران خاص وصعب العلاج اختصاص داده شده است.فوق تخصص بیماری های کلیه درادامه خاطرنشان کرد:یکی ازمشکلات سالهای متمادی کشوردراین زمینه مربوط به کمبودبخش ودستگاههای دیالیزبوده است .به همین خاطردرحال حاضرسالانه نیازمندافزایش ۱۵۰۰دستگاه دیالیزبه مراکزدرمانی کشورهستیم واین افزایش بایدتاچندسال به طورمداوم صورت گیرد.چراکه تعدادقابل توجهی ازبیماران ،درسال های آتی به جمع بیماران نیازمند دیالیزخواهندپیوست .بنابراین هم بایدبه فکربیماران کنونی وهم به فکربیمارن آینده باشیم.وی بااشاره به طرح تحول نظام سلامت درکشورابرازامیدواری کرددرآینده نه چندان دورشاهدتحولات جدی درخدمات رسانی به بیماران درمراکزدرمانی دولتی ودانشگاهی خواهیم بود.دکترتارابااشاره به نقش وجایگاه انجمن بیماران کلیوی درحمایت ازاین بیماران درسراسرکشورگفت:بدون شک این انجمن بدون کمکهای مردم ونیکوکاران نمی توانسته به موفقیت های کنونی اش دست یابدوبه طورقطع برای ادامه این مسیروارایه خدمات بهتروبیشترنیازمندیاری خیرین خواهدبود.

منبع: خبرآنلاین

سپیده تدین
471 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید