کافه گردش
سیاسی
۱۵ اسفند ۱۳۹۲, ۱۲:۵۱ ب.ظ

آرزوی احمدی نژاد برای حصر هاشمی

3

آرزوی احمدی نژاد برای حصر هاشمی

.

دکتر غلامعلی رجایی ضمن روایتی از دیدارهای خارجی آیت الله هاشمی رفسنجانی در این روزها، از دستور ویژه احمدی نژاد به وزارت خارجه خود برای ممنوع الملاقات کردن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

دکتر غلامعلی رجایی ضمن روایتی از دیدارهای خارجی آیت الله هاشمی رفسنجانی در این روزها، از دستور ویژه احمدی نژاد به وزارت خارجه خود برای ممنوع الملاقات کردن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، گزیده این مطلب به نقل از نی در نوا بدین شرح است:

درهرملاقات خارجی بخشی ازکنجکاوی من صرف این می شود که ببینم رفتارآنها با آیت الله چگونه است، چگونه می نشینند، چه می پرسند ودر برابر صحبتها استدلالها وگاه کنایات هوشمندانه وی که عکس العمل بعضی سخنان آنهاست چه رفتاری نشان می دهند.به عنوان یک شاهد تاریخی و بدون مبالغه صادقانه می گویم تقریبا درچهره تمام شخصیتهای ملاقات کننده خارجی می توان این حالت را دید که آنها بخوبی می دانند با چه سیاستمدار بزرگی روبرو شده اند.

درجلسات از درک این حس به وجد می آیم و احساس شعف می کنم که در ایران عزیز ما چنین شخصیتهای نادری وجود دارند که دنیای سیاست، آنها را به بزرگی پذیرفته ودر برابر تجربه دانش، و منزلتشان سر خم نموده است.

درملاقات ماه گذشته نخست وزیر سابق ایرلند وی که فرد مسنی بود با فروتنی خاصی دو دست خود را بر روی زانو گذاشته و بدون تکیه برصندلی که ازآداب دیپلماسی گفتگواست برای شنیدن بیانات هاشمی اندکی به جلوخم شده و به بیانات هاشمی گوش می داد.ازحالت نشستن و گوش دادن اواین احساس را به بیننده دست می داد که گویی شاگردی است که درمحضراستاد نشسته است.

درملاقات ماه گذشته جناب آقای کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل که یکی ازچهره های برجسته سیاسی جهان معاصراست وقتی آقای هاشمی ازاتاق بیرون آمد و به استقبال وی شتافت و وی را با صمیمیت هرچه تمامتر درآغوش گرفت، ادب  تواضع واحترام خاصی در نگاه و رفتارایشان وهیئت همراهش دیده می شد.

جالب اینکه وقتی آقای هاشمی دست عنان را دردست خود گرفته و با همان حال صمیمانه وارد اتاق ملاقات نمود- حالتی که درملاقاتهای خارجی بندرت اتفاق می افتد- کوفی عنان در اولین جمله خود انگارمسولیتی داشته باشد که باید ادا کند قبل از ورود به اتاق ملاقات گفت: خانم من به شما سلام رساندند و ازمن خواستند سلام ایشان را به همسرتان برسانم.

این بیان کوفی عنان نشانگراین واقعیت است که آیت الله باهوشمندی خاصی درجهت تحکیم روابط خارجی با برخی ازشخصیتهای برجسته خارجی به مسائل عاطفی هم بسیارتوجه دارد.افسوس که صدا وسیما درک نشان دادن این عزت یاران امام را ندارد.

خاطره جالبی هم در همین ارتباط از دوران احمدی نژاد دارم، که بازگویی اش هم برای درج در تاریخ و هم برای عبرت برخی نورسیده های دنیای سیاست، لازم است. موضوع از این قرار بود که اواخر بهار سال گذشته، مدیرکل تشریفات مجمع، از قول یکی از نیروهای تشریفات وزارت امورخارجه می گفت رییس جمهورتاجیکستان امام قلی رحمان اف، پس از ورود به تهران وقتی دید در برنامه هایی که برای او تدارک دیده اند ملاقات با هاشمی وجود ندارد، تقاضای دیداربا آیت الله را نمود.

وی می گفت علت این که دیداررئیس جمهور تاجیکستان با آیت الله هاشمی دربرنامه ها گنجانده نشده بود این بود که احمدی نژاد به وزارت خارجه گفته بود شخصیتهای خارجی را به ملاقات هاشمی نبرید!.

جالب است که رئیس جمهور تاجیکستان بی توجه به این موضوع شخصا به دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد. پس ازاینکه ملاقات رحمان اف با هاشمی انجام شد وخبر به گوش احمدی نژاد رسید، عتاب کرده بود که مگر نگفتم رحمان اف را به ملاقات هاشمی نبرید!.

وزارت خارجه هم به احمدی نژاد جواب داده بود وقتی رییس جمهور یک کشور، میهمان ماست و اصرار دارد حتما دربرنامه دیدارهای وی  حتما دیداربا آقای هاشمی گنجانده شود، چگونه و چرا و طبق کدام اصل دیپلماتیک باید با درخواست وی مخالفت کنیم؟.

من مانده ام احمدی نژاد با این رفتارهایش نسبت به آیت الله هاشمی – که با استانداری دولت ایشان بود که فرصت مدیریت و ابراز وجود پیدا کرد-  اکنون با چه رویی درجلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام  حاضر می شود و به چشم آقای هاشمی که همه مسائل او را می داند و نگاه می کند؟ و البته آیت الله هم کریمانه به وی لبخند معنی داری می زند!.

اخبار سیاسی – پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

سپیده تدین
436 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید