کافه گردش

آرنولد ایرانی

بنیامین جهرمی ، آرنولد ایرانی /تصاویر

روی استیج رفت. همه قهرمان های دنیا برایش هورا کشیدند. آرنولد برایش دست زد و رونی کلمن قهرمانی اش را تبریک گفت. باورش خیلی سخت است اما حقیقت داشت. پسر ایرانی در رشته فیزیک مسابقات پر سروصدای آرنولد کلاسیک اول شده بود. .   «بنیامین جهرمی»، علاوه بر قهرمانی دنیا توانست تنها مردی باشد که […]