کافه گردش

تصاویر چهره های سرشناس

پرتره‌ای از مظفرالدین شاه قاجار

پرتال اجتماعی واکنش:عکسی که در زیر می‌بینید را عبدالله قاجار در استودیوی شخصی خود از مظفرالدین شاه قاجار برداشته است. عبدالله قاجار یکی از پیشگامان تاریخ عکاسی ایران و دانش آموخته دارالفنون است. پرتره استودیویی از مظفرالدین شاه قاجار؛ مقارن چنین روزی یعنی۲۱ دسامبر سال ۱۹۰۵ و سی ام آذرماه ۱۲۸۴ در ادامه خیزش عمومی […]