کافه گردش

قیمت سکه و ارز در بازار

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۶/۱۵

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۱ میلیون ۱۱۸ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۳۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۶/۰۹

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۱ میلیون ۱۳۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار ریال […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۶/۰۱

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۱ میلیون ۱۵۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و  ۱۳۳ هزار ریال […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۵/۳۱

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۱ میلیون ۱۵۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۱۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و  ۱۳۴ هزار ریال […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۵/۳۰

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۱ میلیون ۱۲۱ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و  ۱۴۰ هزار ریال […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۵/۲۷

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۱ میلیون ۱۸۵ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۱۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و  ۱۳۸ هزار ریال […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۵/۲۶

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۱ میلیون ۱۲۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و  ۱۳۴ هزار ریال […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۵/۲۵

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۱ میلیون ۱۰۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و  ۱۳۲ هزار ریال […]

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۴/۱۰/۱۴

پرتال خبری واکنش:درآخرین مبادلات  بازار جهانی فلزات گرانبها،  بهای هر اونس طلا به ۱۰۶۱ دلار و ۱۷ سنت رسید.اما در معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظاتی قبل؛ هر قطعه سکه تمام، ۹ میلیون و۳۰۰ هزار ریال، همچنین نیم سکه، ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال، ربع سکه،  ۲ میلیون و ۶۲۰  هزار […]

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۴/۰۸/۲۶

پرتال خبری واکنش: در بازار طلای امروز تهران، هر سکه تمام بهار آزادی ۹ میلیون و ۱۴۰هزار ریال، نیم سکه ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، ربع سکه ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و هرگرم طلای ۱۸عیار نیز ۹۳۱ هزار و ۹۴۰ ریال قیمت گذاری شد. در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران، هر […]